Příběh hodin

Unikátní barokní astronomické hrací hodiny Le Roy A Paris

Tyto jedinečné astronomické hrací hodiny byly vyrobeny v legendární hodinářské dílně Juliena a Pierra Le Roye v Paříži ve 2. třetině 18. století, přibližně okolo roku 1740, v době kdy Francie byla za vlády Ludvíka XV. kulturním centrem Evropy. Tyto mimořádně raritní barokní konzolové hodiny jsou překrásnou ukázkou vrcholného francouzského hodinářského a nábytkářského umění a jde bezpochyby o jedny z nejlepších hodin svého druhu na světě.

Takto vysoce dekorativní a mechanicky složité hodiny se na trhu vůbec nevyskytují a jen stěží naleznete obdobné hodiny ve sbírkách nejlepších světových muzeích. Hodiny tohoto typu byly vyráběny na zakázku pro nejbohatší členy královských rodin a nejvyšší aristokracii. Král Ludvík XV. například nechal obdobné astronomické hodiny vyrobit pro Madame de Pompadour.

Tyto hodiny pochází z Paláce Daun-Kinsky, který patří mezi nejvýznamnější vrcholně barokní paláce ve Vídni, a možná i právě díky tomu se tento mistrovský kus dochoval v tak mimořádně pěkném stavu.

Je třeba podotknout, že z hlediska dosud známé hodinářské práce z dílny Juliena a Pierra Le Roye jde o objev, který značně obohacuje celkové poznání jejich díla a lze konstatovat, že takovéto hodiny by mohly být ozdobou jakékoli světové muzejní či soukromé sbírky.

datace

2. třetina 18. století

circa 1740

 

Provenience

 

Tyto hodiny pochází z Paláce Daun-Kinsky, který patří mezi nejvýznamnější vrcholně barokní paláce ve Vídni a byly zakoupeny z pozůstalosti knížete Františka Oldřicha Kinského (1936 - 2009).


Lze předpokládat, že výrobu zde prezentovaných hodin zadal věhlasný astronom Jacques Cassini (1677 - 1756) a následně mohly být darovány či dokonce i vyrobeny pro někoho z rodu Kinských. Právě ŠTĚPÁN VILÉM, 1. KNÍŽE KINSKÝ Z VCHYNIC A TETOVA (1679 – 1749) byl v roce 1729 jmenován císařem Karel VI. císařským vyslancem u dvora francouzského krále Ludvíka XV. a ve Francii navázal osobní styky s nejvyšší francouzskou aristokracií. Pravděpodobně díky jeho zásluze se tyto mimořádně vzácné hodiny dostaly do vídeňského Paláce Daun-Kinsky.

 

 

Hodinový

stroj

vyrobený v legendární hodinářské dílně Juliena a Pierra Le Roye.

Je zhotoven z mosazi a oceli a má krokový mechanismus vřetenového typu, který je konstruovaný pro malý rozkyv kyvadla, zabezpečující přesnější chod stroje. Oscilátorem je krátké kyvadlo s drátěnou tyčí a mosaznou čočkou. Kostra stroje je tvořena masivními mosaznými základnami se čtyřmi rozpěrnými sloupky. Stroj je poháněn péry. Jedno natažení stroje umožňuje nepřetržitý chod hodin po dobu 8 dnů. Hnací, bicí a hrací síla je od pérovníků přenášena na závitkové vyrovnávače tahu a ozubená soukolí pomocí ocelových strun. V pravé horní části kostry hodin je umístěn hrací válec zvonkohry, na kterém je vykolíčkovaná melodie. Zdrojem zvuku zvonkohry je 9 kovových zvonků, na které odbíjí paličky melodii. Opakovací čtvrťový bicí mechanismus umístěný vlevo odbíjí do jednoho samostatného kovového zvonku. Hodiny mají celkem 10 zvonků. Každých 15 minut hrají melodii a v celou hodinu hrají jak melodii, tak odbíjejí příslušný počet hodin. Stroj umožňuje pomocí ručkových regulátorů vypnout a zapnout repetice a bití. Indikační funkce stroje jsou umístěny pod číselníkem na kovaném základovém plechu, který slouží jako základna pro upevnění celého ciferníku a hodinového stroje.

Číselník

je vyroben z ručně tepaného zlaceného měděného plechu s reliéfními ornamenty, který je osazen centrálním číselníkem a sedmi menšími ručně malovanými smaltovými číselníky s bohatou barokní výzdobou. Velký centrální číselník tvoří dvanáct vnitřních smaltových štítků s latinskými číslicemi pro zobrazení hodin a dvanáct vnějších smaltových štítků s arabskými číslicemi pro zobrazení minut. Uvnitř tohoto číselníku jsou dva menší číselníky, které zobrazuji vypnutí a zapnutí repetice a bití. Ve spodní části vlevo je umístěn číselník zobrazující východ a západ Slunce s pohyblivým horizontem, pravý spodní číselník zobrazuje fázi Měsíce. Další tři číselníky slouží pro zobrazení ročního věčného kalendáře. Prostřední půlkulatý číselník je signovaný Le Roy A Paris a ukazuje den v měsíci. Levý číselník zobrazuje měsíce v roce, počet dní v jednotlivých měsících a znamení zvěrokruhu. Pravý číselník zobrazuje dny v týdnu a astronomické symboly.

 

 

Hodinová

schránka

obsahuje doznívající barokní prvky a je vyrobena ve znamení tvarového i zdobného uvolnění fantastičnosti a nevázanosti rokoka. Plynulá křivka obrysu objímá velkým obloukem hodinový číselník a v dolní části se rozvětvuje do prohnutých čtyř noh. Schránka je bohatě dekorovaná aplikami vytvořenými z ohněm zlaceného bronzu. Jeden bronzový odlitek je signovaný cizelérem. Na vrcholu osnovy je bronzová plastika zpodobňující zápasícího orla s hadem. Boky schránky jsou osazeny bronzovými aplikami s hlavami barokních puttů. Schránka je zhotovena z dubového dřeva, je intarzovaná mosazí, perletí a různobarevnou rohovinou, po bocích je částečně prosklená. O hodináři Le Royovi je známo, že úzce spolupracoval s malířem Thuretem a možná právě díky tomu se podařilo vtisknout hodinám lehkost a zdání pohybu, k nimž přispěla barevnost vybraných materiálů, jež jsou ve vkusném kontrastu s blýskavými zlacenými bronzovými aplikami. Schránka je dekorovaná rozvolněným vegetativním motivem kombinujícím černou, červenou, zelenou a modrou barvu. Honosnost schránky zdůrazňuje autentický hodinový konzolový podstavec, který je vyroben ze stejných materiálů jako hodinová schránka.

 

 

 

Celkové

rozměry

hodin

 

výška hodin s konzolou: 124 cm,

šířka: 50 cm, hloubka: 24 cm

 

celková váha hodin: 30 kg

Stav

Hodiny jsou plně funkční, hodinová schránka, stroj a číselník se dochoval v mimořádně zachovalém stavu s drobnými poškozeními, které odpovídají staří předmětu a míře jeho opotřebení.

 

 

Literatura

 

Literatura: La Dynastie des Le Roy, horlogers du roi: Exposition, Musée des beaux-arts de Tours, 11 avril-14 juin 1987, strana 25, 64 a 65.
V této knize je na straně 64 a 65 vyobrazen obdobný astronomický hodinový stroj, který vyrobil Julien Le Roy. V porovnání se zde prezentovanými hodinami se jedná o funkčně velmi podobný stroj, který ovšem má mnohem méně propracované a dekorované smaltové číselníky.
Ve zmiňované knize je také na straně 25 uvedeno, že Julien Le Roy vyrobil do roku 1739 pouze troje astronomické hodiny. Tuto technicky a finančně velmi náročnou výrobu astronomických hodin schválila Julienu Le Royovi dokonce i francouzská Královská akademie věd.


Literatura: Palais Daun-Kinsky, Wien, Freyung/Beiträge ... von Hellmut Lorenz, 2001, strana 202.
Fotografie těchto hodin je reprodukovaná ve výše uvedené knize na straně 202.

Literatura: European Clocks in The J. Paul Getty museum, ISBN 0-89236-254-5, Kalifornie 1996, strana 185-190.
Na straně 186 je uvedeno, že dílna Juliena Le Roye vyráběla vysoce kvalitní a technicky složité astronomické hodiny.

Kniha

La Dynastie des Le Roy

horlogers du roi

Obdobný astronomický hodinový stroj byl vyroben v roce 1737 Julienem Le Roye je a reprodukovaný na straně 64 a 65 pod číslem 20.

Kniha

Palais Daun-Kinsky

Wien

 

Fotografie těchto astronomických hodin je reprodukovaná ve výše uvedené knize na straně 202.

 

Konzultováno

 

 

Musée international d'horlogerie, Centre d'étude Institut l'homme et le temps

popis

 

The J. Paul Getty Museum, 1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA  90049-1687

popis

 

Jean Claude Sabrier - expert 

popis

 

Rádi bychom poděkovali výše uvedeným subjektům za ochotu a vstřícnost při ověřování a získávání informací o těchto hodinách.

 

 

Hodinář krále Ludvika XV.

Julien Le Roy

(1686 - 1759)

 

Julien Le Roy byl excelentní hodinář a inovátor, který se narodil ve francouzském městě Tours. Je označován za nejlepšího francouzského hodináře 18. století. Hodinářskému umění se začal učit u svého otce a již ve svých třinácti letech vyrobil své první hodiny. V roce 1699 Julien Le Roy odešel do Paříže, kde se dále zdokonaloval u hodináře Le Bona. V roce 1713 byl jmenován mistrem hodinářským a později se stal předsedou hodinářského cechu. V letech 1735 až 1737 byl také předsedou Société des Arts a v roce 1739 byl jmenován královským hodinářem Ludvíka XV. (název: Horloger Ordinaire du Roi).

Hodinář krále Ludvíka XV.

Pierre Le Roy 

(1717 - 1785)

byl brilantní francouzský hodinář a vynálezce, který spolupracoval se svým otcem Julienem Le Royem. Po otcově smrti převzal a provozoval jejich věhlasnou hodinářskou dílnu a provozoval ji až do počátku  80. let 18. století. V roce 1773 obdržel cenu Francouzské Akademie věd za nejlepší způsob měření času.  

Hodinářská dílna

Juliena a Pierra Le Roye

 

Julien Le Roy provozoval vlastní věhlasnou hodinářskou dílnu, která sídlila v Paříži v rue de Harlay. V této dílně sám vyráběl a dohlížel na výrobu hodin a kapesních hodinek. Jeho pravou rukou a spolupracovníkem byl jeho syn, brilantní hodinář Pierre Le Roy (1717-1785), který tuto dílnu po otcovi převzal. Dílna Juliena a Pierra Le Roye měla rozsáhlou a velmi bohatou klientelu, včetně mnoha členů evropských šlechtických a královských rodin. Hodinové schránky do této dílny dodávali nejlepší výrobci jako byl André-Charles Boulle, Caffiéris, Balthazar Lieutaud, Robert Osmond, Jean-Joseph de Saint-Germain a Antoine Foullet. Hodinové číselníky často dodával Antoine-Nicolas Martiniere, Nicolas JULLIEN a pravděpodobně i Elie Barbezat.

Hodiny a hodinky z dílny Julien a Pierra Le Roy jsou zastoupeny v nejznámějších světových muzeích a v nejlepších privátních sbírkách, včetně Musées du Louvre, v Musée d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds, v JP Getty Museu v Kalifornii, v zámku ve Versailles, v Musée Jacquemart-André, v Musée Cognacq-Jay, v Petit Palais v Paříži, ve Victoria and Albert Museu v Londýně, ve Waddesdon Manor, v Buckinghamshire, v Rijksmuseum v Amsterodamu, v Musées Royaux d'Art et d'Histoire v Bruselu a v mnoha dalších.